محصولات

 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله فولادی ضد زنگ بدون درز آنیلینگ روشن
 • لوله فولادی ضد زنگ بدون درز آنیلینگ روشن
 • لوله فولادی ضد زنگ بدون درز آنیلینگ روشن
 • لوله بازپخت روشن ASTM A269 TP321

محصولات

 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله آنیل شده روشن TP304L-316L
 • لوله فولادی ضد زنگ بدون درز آنیلینگ روشن
 • لوله فولادی ضد زنگ بدون درز آنیلینگ روشن
 • لوله فولادی ضد زنگ بدون درز آنیلینگ روشن
 • لوله بازپخت روشن ASTM A269 TP321