محصولات

 • اتصالات جوش لب به لب Hastelloy C276 C22
 • اتصالات جوش لب به لب Hastelloy C276 C22
 • اتصالات جوش لب به لب Hastelloy C276 C22
 • Hastelloy C22 Seamless Pipe and Tube
 • لوله و لوله بدون درز Hastelloy C22
 • لوله و لوله بدون درز Hastelloy C22
 • لوله بدون درز ASTM B 622 Hastelloy C276
 • لوله بدون درز ASTM B 622 Hastelloy C276
 • لوله بدون درز ASTM B 622 Hastelloy C276

محصولات

 • اتصالات جوش لب به لب Hastelloy C276 C22
 • اتصالات جوش لب به لب Hastelloy C276 C22
 • اتصالات جوش لب به لب Hastelloy C276 C22
 • Hastelloy C22 Seamless Pipe and Tube
 • لوله و لوله بدون درز Hastelloy C22
 • لوله و لوله بدون درز Hastelloy C22
 • لوله بدون درز ASTM B 622 Hastelloy C276
 • لوله بدون درز ASTM B 622 Hastelloy C276
 • لوله بدون درز ASTM B 622 Hastelloy C276