محصولات

 • لوله فولادی دوبلکس سرد کشیده ASTM A789 S32205
 • لوله فولادی دوبلکس سرد کشیده ASTM A789 S32205
 • لوله فولادی دوبلکس سرد کشیده ASTM A789 S32205
 • لوله فولادی دوبلکس S31803 2205 برای پالایشگاه نفت
 • لوله فولادی دوبلکس S31803 2205 برای پالایشگاه نفت
 • لوله فولادی دوبلکس S31803 2205 برای پالایشگاه نفت
 • لوله بدون درز فولادی دوبلکس UNS S31803
 • لوله بدون درز فولادی دوبلکس UNS S31803
 • لوله بدون درز فولادی دوبلکس UNS S31803

محصولات

 • لوله فولادی دوبلکس سرد کشیده ASTM A789 S32205
 • لوله فولادی دوبلکس سرد کشیده ASTM A789 S32205
 • لوله فولادی دوبلکس سرد کشیده ASTM A789 S32205
 • لوله فولادی دوبلکس S31803 2205 برای پالایشگاه نفت
 • لوله فولادی دوبلکس S31803 2205 برای پالایشگاه نفت
 • لوله فولادی دوبلکس S31803 2205 برای پالایشگاه نفت
 • لوله بدون درز فولادی دوبلکس UNS S31803
 • لوله بدون درز فولادی دوبلکس UNS S31803
 • لوله بدون درز فولادی دوبلکس UNS S31803