• لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تحت چه شرایطی ترک خواهند خورد؟ پس از نمونه برداری و مطالعه قطعات ترک خورده و دست نخورده لوله های تبادل حرارتی فولاد زنگ نزن و انجام بازرسی ماکروسکوپی، آنالیز طیفی، آنالیز خواص مکانیکی، آنالیز متالوگرافی، مورفولوژی پورت و آنالیز طیف انرژی، نتایج زیر حاصل شد: دیواره بیرونی لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در ناحیه نزدیک دیواره بیرونی در محیطی حاوی H+ [...]

  2024-5-27

  بیشتر
 • چگونه ضخامت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را محاسبه کنیم؟ با توجه به تئوری هدایت گرما، رابطه بین چگالی شار گرما و ضریب انتقال حرارت، دمای سطح و ضخامت را می توان به صورت: q = k × ΔT / δ بیان کرد. q چگالی شار حرارتی را در واحد سطح در واحد زمان نشان می دهد. k نشان دهنده ضریب هدایت حرارتی است. ΔT نشان دهنده اختلاف [...]

  2024-5-21

  بیشتر
 • شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولید کننده سیستم لوله های فولادی ضد زنگ است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. لوله ها، اتصالات لوله، فلنج ها، لوله های ردیابی حرارتی و سایر محصولات بر اساس فلسفه تجاری مبتنی بر یکپارچگی، این شرکت چشم انداز توسعه بلندمدت و پایداری را با کاربران در صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است [...]

  2024-5-15

  بیشتر
 • شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم لوله‌های فولادی ضد زنگ است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می‌کند. این شرکت از یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ استفاده می‌کند مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود که لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را به کاربران جهانی ارائه می دهد. [...]

  2024-5-11

  بیشتر
 • لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل در حال حاضر یک ماده لوله محبوب است که به عنوان یکی از اجزای مبدل حرارتی، عمدتاً برای تبادل حرارت بین دو رسانه استفاده می شود. بنابراین علاوه بر لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل، آیا می دانید از چه مواد دیگری می توان برای لوله های تبادل حرارتی استفاده کرد؟ علاوه بر فولاد ضد زنگ، مواد معمول لوله تبادل حرارتی شامل فولاد [...]

  2024-5-7

  بیشتر
 • شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم لوله‌های فولادی ضد زنگ است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می‌کند. این شرکت از یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ استفاده می‌کند مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود که لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را به کاربران جهانی ارائه می دهد. [...]

  2024-5-3

  بیشتر
 • لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تحت چه شرایطی ترک خواهند خورد؟ پس از نمونه برداری و مطالعه قطعات ترک خورده و دست نخورده لوله های تبادل حرارتی فولاد زنگ نزن و انجام بازرسی ماکروسکوپی، آنالیز طیفی، آنالیز خواص مکانیکی، آنالیز متالوگرافی، مورفولوژی پورت و آنالیز طیف انرژی، نتایج زیر حاصل شد: دیواره بیرونی لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در ناحیه نزدیک دیواره بیرونی در محیطی حاوی H+ [...]

  2024-5-27

  بیشتر
 • چگونه ضخامت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را محاسبه کنیم؟ با توجه به تئوری هدایت گرما، رابطه بین چگالی شار گرما و ضریب انتقال حرارت، دمای سطح و ضخامت را می توان به صورت: q = k × ΔT / δ بیان کرد. q چگالی شار حرارتی را در واحد سطح در واحد زمان نشان می دهد. k نشان دهنده ضریب هدایت حرارتی است. ΔT نشان دهنده اختلاف [...]

  2024-5-21

  بیشتر
 • شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولید کننده سیستم لوله های فولادی ضد زنگ است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. لوله ها، اتصالات لوله، فلنج ها، لوله های ردیابی حرارتی و سایر محصولات بر اساس فلسفه تجاری مبتنی بر یکپارچگی، این شرکت چشم انداز توسعه بلندمدت و پایداری را با کاربران در صنایع مختلف در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است [...]

  2024-5-15

  بیشتر
 • شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم لوله‌های فولادی ضد زنگ است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می‌کند. این شرکت از یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ استفاده می‌کند مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود که لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را به کاربران جهانی ارائه می دهد. [...]

  2024-5-11

  بیشتر
 • لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل در حال حاضر یک ماده لوله محبوب است که به عنوان یکی از اجزای مبدل حرارتی، عمدتاً برای تبادل حرارت بین دو رسانه استفاده می شود. بنابراین علاوه بر لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل، آیا می دانید از چه مواد دیگری می توان برای لوله های تبادل حرارتی استفاده کرد؟ علاوه بر فولاد ضد زنگ، مواد معمول لوله تبادل حرارتی شامل فولاد [...]

  2024-5-7

  بیشتر
 • شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم لوله‌های فولادی ضد زنگ است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می‌کند. این شرکت از یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ استفاده می‌کند مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود که لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را به کاربران جهانی ارائه می دهد. [...]

  2024-5-3

  بیشتر