هنگام نصب لوله ابزار فولادی ضد زنگ چه اقدامات احتیاطی باید انجام شود

توسط: mxgy,

زمان: 2023,4,13

1. با توجه به پیچیدگی بالای محیط لوله فشار، لوله ابزار فولادی ضد زنگ دارای مقاومت اسیدی، مقاومت قلیایی و مقاومت در برابر خوردگی است، فشار و دما به تفاوت بین مواد لوله و مواد کاری مرتبط است، بنابراین باید توجه شود. هنگام انتخاب به مواد پرداخت می شود.
2. برای اطمینان از فرصت های استفاده دقیق، به قطعات پردازش، مانند رزوه های اتصال، دریچه ها، فلنج ها، سه راهی ها، زانوها و سایر اتصالات لوله توجه کنید.
3. هنگام جوشکاری مواد خاص، هیچ خطایی در مواد پایه، قطعات پردازش شده و مواد جوش وجود ندارد.
4. در جوشکاری فلنجی علاوه بر جوش آرگون که برای زیر استفاده می شود، برای پوشاندن سطح نیز نیاز به جوش برقی است و نمی توان میله های جوش را اشتباه گرفت.
5. در فرآیند نصب واقعی، دستیابی به اثر مطلوب – زهکشی با نقطه پایین و اگزوز با نقطه بالا – به طور کلی غیرممکن است.
6. در نصب لوله های فرستنده و سوئیچ فشار باید دقت شود.
7. با توجه به الزامات بالا برای دقت و حساسیت اندازه گیری، باید به الزامات شیب برای تخمگذار لوله ابزار توجه شود.

لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل می توانند چربی تولید شده روی سطح را تمیز کنند! ! !
شما این خواص عالی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را نمی دانید، آیا می دانید؟ ! !

هنگام نصب لوله ابزار فولادی ضد زنگ چه اقدامات احتیاطی باید انجام شود

توسط: mxgy,

زمان: 2023,4,13

1. با توجه به پیچیدگی بالای محیط لوله فشار، لوله ابزار فولادی ضد زنگ دارای مقاومت اسیدی، مقاومت قلیایی و مقاومت در برابر خوردگی است، فشار و دما به تفاوت بین مواد لوله و مواد کاری مرتبط است، بنابراین باید توجه شود. هنگام انتخاب به مواد پرداخت می شود.
2. برای اطمینان از فرصت های استفاده دقیق، به قطعات پردازش، مانند رزوه های اتصال، دریچه ها، فلنج ها، سه راهی ها، زانوها و سایر اتصالات لوله توجه کنید.
3. هنگام جوشکاری مواد خاص، هیچ خطایی در مواد پایه، قطعات پردازش شده و مواد جوش وجود ندارد.
4. در جوشکاری فلنجی علاوه بر جوش آرگون که برای زیر استفاده می شود، برای پوشاندن سطح نیز نیاز به جوش برقی است و نمی توان میله های جوش را اشتباه گرفت.
5. در فرآیند نصب واقعی، دستیابی به اثر مطلوب – زهکشی با نقطه پایین و اگزوز با نقطه بالا – به طور کلی غیرممکن است.
6. در نصب لوله های فرستنده و سوئیچ فشار باید دقت شود.
7. با توجه به الزامات بالا برای دقت و حساسیت اندازه گیری، باید به الزامات شیب برای تخمگذار لوله ابزار توجه شود.

لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل می توانند چربی تولید شده روی سطح را تمیز کنند! ! !
شما این خواص عالی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را نمی دانید، آیا می دانید؟ ! !