آیا این دو روش پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می شناسید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,4,25

شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا، برای ارائه لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله برای کاربران جهانی.
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل را می توان به لوله های مبدل حرارتی لوله مستقیم، لوله های تبادل حرارتی دم و لوله های تبادل حرارتی مارپیچی تقسیم کرد. در سیلندر قرار می گیرد و یکی از عناصر مبدل حرارتی است که برای تبادل حرارت بین دو رسانه استفاده می شود. بنابراین آیا دو روش پردازش زیر را برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می دانید؟ بعد، Mingxin شما را معرفی می کند!
یکی عملیات حرارتی است:
عملیات حرارتی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در واقع به عملیات حرارتی محلول اشاره دارد. تمام لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نیاز به عملیات حرارتی دارند.سختی خم لوله تبادل حرارتی U شکل بدون عملیات حرارتی و عملیات زیر محلول با کاهش شعاع خمش افزایش می یابد، بنابراین دلیل اتصالات لوله به همین دلیل است. نیاز به عملیات حرارتی دارند همچنین هنگام عملیات حرارتی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ باید به کنترل دمای محلول جامد توجه کنیم.دمای پایین بر اثر عملیات تأثیر می گذارد و دستیابی به اثر مطلوب بر ساختار و سختی اتصالات لوله را دشوار می کند.دمای بالا باعث ایجاد مقعر یا ترک در قسمت داخلی اتصالات لوله می شود. صبر کنید.
دیگری در حال سمباده زدن است:
عملیات سنگ زنی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ اغلب در پردازش سنگ زنی خشک، طراحی جوهر و پردازش آینه 8K استفاده می شود. طراحی جوهر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می توانند اثر تزئینی خوبی پس از عملیات جوهر نشان دهند. سطح مات شده است. ظریف تر و یکنواخت تر، و اثر ضد زنگ نیز بهتر است!
مطالب فوق مقدمه ای بر این دو فرآیند است.

اشکال انتقال حرارت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟ بیایید بشنویم که مینگسین چه می گوید
بیایید تفاوت اساسی بین لوله ترشی فولاد ضد زنگ و لوله فولادی ضد زنگ معمولی را مورد بحث قرار دهیم!

آیا این دو روش پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می شناسید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,4,25

شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا، برای ارائه لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله برای کاربران جهانی.
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل را می توان به لوله های مبدل حرارتی لوله مستقیم، لوله های تبادل حرارتی دم و لوله های تبادل حرارتی مارپیچی تقسیم کرد. در سیلندر قرار می گیرد و یکی از عناصر مبدل حرارتی است که برای تبادل حرارت بین دو رسانه استفاده می شود. بنابراین آیا دو روش پردازش زیر را برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می دانید؟ بعد، Mingxin شما را معرفی می کند!
یکی عملیات حرارتی است:
عملیات حرارتی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در واقع به عملیات حرارتی محلول اشاره دارد. تمام لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نیاز به عملیات حرارتی دارند.سختی خم لوله تبادل حرارتی U شکل بدون عملیات حرارتی و عملیات زیر محلول با کاهش شعاع خمش افزایش می یابد، بنابراین دلیل اتصالات لوله به همین دلیل است. نیاز به عملیات حرارتی دارند همچنین هنگام عملیات حرارتی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ باید به کنترل دمای محلول جامد توجه کنیم.دمای پایین بر اثر عملیات تأثیر می گذارد و دستیابی به اثر مطلوب بر ساختار و سختی اتصالات لوله را دشوار می کند.دمای بالا باعث ایجاد مقعر یا ترک در قسمت داخلی اتصالات لوله می شود. صبر کنید.
دیگری در حال سمباده زدن است:
عملیات سنگ زنی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ اغلب در پردازش سنگ زنی خشک، طراحی جوهر و پردازش آینه 8K استفاده می شود. طراحی جوهر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می توانند اثر تزئینی خوبی پس از عملیات جوهر نشان دهند. سطح مات شده است. ظریف تر و یکنواخت تر، و اثر ضد زنگ نیز بهتر است!
مطالب فوق مقدمه ای بر این دو فرآیند است.

اشکال انتقال حرارت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟ بیایید بشنویم که مینگسین چه می گوید
بیایید تفاوت اساسی بین لوله ترشی فولاد ضد زنگ و لوله فولادی ضد زنگ معمولی را مورد بحث قرار دهیم!