آیا این استانداردهای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,6,17

لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل معمولاً در مبدل های حرارتی استفاده می شوند و برای تبادل دو رسانه در سیلندر قرار می گیرند. بنابراین آیا می دانید استانداردهای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟ فولاد ضد زنگ Mingxin در زیر به شما خواهد گفت!
لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ دارای پنج استاندارد زیر هستند:
1. ظاهر
ظاهر لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید مطابق با استانداردهای مربوطه باشد و سطح اتصالات لوله صاف و عاری از ترک، فرورفتگی، فلس و غیره باشد و همچنین دارای الزامات استانداردهای مربوطه برای اندازه و وزن باشد.
2. مواد
مواد لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل معمولاً از فولادهای زنگ نزن 316L، 304، 321 و سایر فولادهای زنگ نزن استفاده می کنند.ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و خواص فیزیکی این مواد دارای استانداردهای ملی متناظر مانند ASTM A240، ASTM A276 و ASTM A312 می باشد.
3. فناوری
ساخت و استفاده از لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید با استانداردهای فنی مربوطه مانند فرآیند ساخت، فرآیند جوشکاری، فرآیند عملیات حرارتی و غیره مطابقت داشته باشد و همچنین دارای استانداردهای تست و بازرسی مربوطه مانند تست فشار، تست هیدرولیک، X باشد. -بازرسی اشعه و غیره
4. بسته بندی
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید با استانداردهای بسته بندی مربوطه در طول حمل و نقل و ذخیره سازی مطابقت داشته باشند.به عنوان مثال، اقداماتی مانند ضد رطوبت، ضد ضربه و ضد خوردگی باید برای اطمینان از کیفیت و ایمنی محصول اتخاذ شود.
5. کاربرد
استفاده از لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید الزامات استانداردهای مربوطه را داشته باشد، به عنوان مثال در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و غیره باید استانداردهای بهداشتی مربوطه را داشته باشد و در عین حال دارای ایمنی مربوطه نیز باشد. و استانداردهای حفاظت از محیط زیست

برای کشش سرد لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ از چه روش هایی می توان استفاده کرد؟
آیا اصل اتلاف حرارت لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟

آیا این استانداردهای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,6,17

لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل معمولاً در مبدل های حرارتی استفاده می شوند و برای تبادل دو رسانه در سیلندر قرار می گیرند. بنابراین آیا می دانید استانداردهای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟ فولاد ضد زنگ Mingxin در زیر به شما خواهد گفت!
لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ دارای پنج استاندارد زیر هستند:
1. ظاهر
ظاهر لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید مطابق با استانداردهای مربوطه باشد و سطح اتصالات لوله صاف و عاری از ترک، فرورفتگی، فلس و غیره باشد و همچنین دارای الزامات استانداردهای مربوطه برای اندازه و وزن باشد.
2. مواد
مواد لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل معمولاً از فولادهای زنگ نزن 316L، 304، 321 و سایر فولادهای زنگ نزن استفاده می کنند.ترکیب شیمیایی، خواص مکانیکی و خواص فیزیکی این مواد دارای استانداردهای ملی متناظر مانند ASTM A240، ASTM A276 و ASTM A312 می باشد.
3. فناوری
ساخت و استفاده از لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید با استانداردهای فنی مربوطه مانند فرآیند ساخت، فرآیند جوشکاری، فرآیند عملیات حرارتی و غیره مطابقت داشته باشد و همچنین دارای استانداردهای تست و بازرسی مربوطه مانند تست فشار، تست هیدرولیک، X باشد. -بازرسی اشعه و غیره
4. بسته بندی
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید با استانداردهای بسته بندی مربوطه در طول حمل و نقل و ذخیره سازی مطابقت داشته باشند.به عنوان مثال، اقداماتی مانند ضد رطوبت، ضد ضربه و ضد خوردگی باید برای اطمینان از کیفیت و ایمنی محصول اتخاذ شود.
5. کاربرد
استفاده از لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل باید الزامات استانداردهای مربوطه را داشته باشد، به عنوان مثال در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و غیره باید استانداردهای بهداشتی مربوطه را داشته باشد و در عین حال دارای ایمنی مربوطه نیز باشد. و استانداردهای حفاظت از محیط زیست

برای کشش سرد لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ از چه روش هایی می توان استفاده کرد؟
آیا اصل اتلاف حرارت لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟