نکات کلیدی برای توجه در هنگام نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ باید از قبل درک شود!

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,18

شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مکس یک شرکت تولید لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت مواد پایه فولادی ویژه Walsin Lihwa و Yongxing را به عنوان مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا انتخاب می کند که مطمئن ترین و ایمن ترین لوله ها و اتصالات فولادی ضد زنگ را برای کاربران جهانی ارائه می دهد.
نصب لوله های ابزار استنلس استیل بسیار مهم است، اگر نصب در جای خود نباشد، تجربه استفاده بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد.بنابراین در مراحل نصب لوله های ابزار استنلس استیل باید به چه نکاتی توجه کنیم که باید بدانیم در پیشرفت؟
①محیط لوله فشار کمی پیچیده است: فشار و دما به تفاوت بین مواد لوله و مواد کاری مربوط می شود بنابراین قبل از انتخاب باید به مواد توجه کنیم.
② به قطعات پردازش توجه کنید: مانند رزوه های اتصال، فلنج ها، دریچه ها، سه راهی ها، زانوها و سایر اتصالات لوله، برای اطمینان از استفاده صحیح.
③ بدون خطا: برای جوشکاری مواد خاص، نباید بین فلز پایه، قطعات پردازش شده و مواد جوشکاری خطایی وجود داشته باشد.
④ سطح جوش برقی: علاوه بر جوش آرگون که در قسمت پایین استفاده می شود، سطح باید در حین فرآیند جوشکاری نیز با برق جوش داده شود. مراقب باشید هنگام جوشکاری میله جوش را اشتباه نگیرید.
⑤در فرآیند نصب واقعی، اثر مورد انتظار عموماً حاصل نمی شود – زهکشی نقطه پایین و اگزوز نقطه بالا.
⑥ لوله های فرستنده و سوئیچ فشار باید به دقت نصب شوند.
⑦به دلیل الزامات بالا برای دقت و حساسیت اندازه گیری، باید به الزامات زاویه شیب برای تخمگذار ابزار توجه شود.
نصب لوله ابزار فولادی ضد زنگ را می توان با توجه به موارد فوق انجام داد.

ترک خوردگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ ممکن است به این دلایل باشد!
چه کسی نقش لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ را توضیح خواهد داد؟

نکات کلیدی برای توجه در هنگام نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ باید از قبل درک شود!

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,18

شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مکس یک شرکت تولید لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت مواد پایه فولادی ویژه Walsin Lihwa و Yongxing را به عنوان مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا انتخاب می کند که مطمئن ترین و ایمن ترین لوله ها و اتصالات فولادی ضد زنگ را برای کاربران جهانی ارائه می دهد.
نصب لوله های ابزار استنلس استیل بسیار مهم است، اگر نصب در جای خود نباشد، تجربه استفاده بعدی را تحت تاثیر قرار می دهد.بنابراین در مراحل نصب لوله های ابزار استنلس استیل باید به چه نکاتی توجه کنیم که باید بدانیم در پیشرفت؟
①محیط لوله فشار کمی پیچیده است: فشار و دما به تفاوت بین مواد لوله و مواد کاری مربوط می شود بنابراین قبل از انتخاب باید به مواد توجه کنیم.
② به قطعات پردازش توجه کنید: مانند رزوه های اتصال، فلنج ها، دریچه ها، سه راهی ها، زانوها و سایر اتصالات لوله، برای اطمینان از استفاده صحیح.
③ بدون خطا: برای جوشکاری مواد خاص، نباید بین فلز پایه، قطعات پردازش شده و مواد جوشکاری خطایی وجود داشته باشد.
④ سطح جوش برقی: علاوه بر جوش آرگون که در قسمت پایین استفاده می شود، سطح باید در حین فرآیند جوشکاری نیز با برق جوش داده شود. مراقب باشید هنگام جوشکاری میله جوش را اشتباه نگیرید.
⑤در فرآیند نصب واقعی، اثر مورد انتظار عموماً حاصل نمی شود – زهکشی نقطه پایین و اگزوز نقطه بالا.
⑥ لوله های فرستنده و سوئیچ فشار باید به دقت نصب شوند.
⑦به دلیل الزامات بالا برای دقت و حساسیت اندازه گیری، باید به الزامات زاویه شیب برای تخمگذار ابزار توجه شود.
نصب لوله ابزار فولادی ضد زنگ را می توان با توجه به موارد فوق انجام داد.

ترک خوردگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ ممکن است به این دلایل باشد!
چه کسی نقش لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ را توضیح خواهد داد؟