دلایل اصلی پیدایش و مقیاس تشکیل لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,24

پس از استفاده طولانی مدت از لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ، کاربران ما متوجه می شوند که روی آنها رسوب وجود دارد، پس چرا اینطور است؟
رسوب باعث ایجاد مشکلاتی در استفاده از لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ و آسیب به عملکرد و غیره می شود و ممکن است باعث هدر رفتن انرژی گرمایی شود و در نتیجه بر گرمایش تأثیر بگذارد.
پس از تجزیه و تحلیل، دلایل اصلی پوسته پوسته شدن لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ به شرح زیر است:
1. کنترل کیفیت آب در حد استاندارد نیست
2. عملکرد نامناسب تجهیزات تصفیه آب
3. تزریق آب غیر معدنی نامناسب به سیستم گرمایش
خلاصه: کلسیم، منیزیم و کربنات موجود در آب هنگام گرم شدن به کربنات کلسیم و رسوبات هیدروکسید تجزیه می شوند و به سطح گرمایش اتصالات لوله می چسبند و در نتیجه رسوب تشکیل می دهند.

میدونی؟ این عوامل از دلایل اصلی زنگ زدگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ هستند!
آیا می دانید لوله های ابزار فولادی ضد زنگ را در کجا می توان اعمال کرد؟

دلایل اصلی پیدایش و مقیاس تشکیل لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,24

پس از استفاده طولانی مدت از لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ، کاربران ما متوجه می شوند که روی آنها رسوب وجود دارد، پس چرا اینطور است؟
رسوب باعث ایجاد مشکلاتی در استفاده از لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ و آسیب به عملکرد و غیره می شود و ممکن است باعث هدر رفتن انرژی گرمایی شود و در نتیجه بر گرمایش تأثیر بگذارد.
پس از تجزیه و تحلیل، دلایل اصلی پوسته پوسته شدن لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ به شرح زیر است:
1. کنترل کیفیت آب در حد استاندارد نیست
2. عملکرد نامناسب تجهیزات تصفیه آب
3. تزریق آب غیر معدنی نامناسب به سیستم گرمایش
خلاصه: کلسیم، منیزیم و کربنات موجود در آب هنگام گرم شدن به کربنات کلسیم و رسوبات هیدروکسید تجزیه می شوند و به سطح گرمایش اتصالات لوله می چسبند و در نتیجه رسوب تشکیل می دهند.

میدونی؟ این عوامل از دلایل اصلی زنگ زدگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ هستند!
آیا می دانید لوله های ابزار فولادی ضد زنگ را در کجا می توان اعمال کرد؟