دو نوع ماده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد

توسط: mxgy,

زمان: 2023,8,3

رایج ترین مواد مورد استفاده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ کدامند؟
دو ماده متداول برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد: فولاد ضد زنگ 304 و فولاد ضد زنگ 304 لیتر. مطلب زیر مقدمه ای برای همه است.
ابتدا در مورد فولاد ضد زنگ 304 صحبت کنید که به طور گسترده در لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ استفاده می شود. وظیفه اصلی لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل انتقال گرمای تولید شده توسط گاز است. فولاد ضد زنگ 304 گرما را به خوبی هدایت می کند.
از آنجایی که پردازش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل دشوار است و ساختار داخلی آن و الزامات فرآیند جوشکاری بسیار بالا است، اگر در طول ساخت توجه نکنید، ممکن است کیفیت کل دستگاه تحت تاثیر قرار گیرد، بنابراین فرآیند تولید مخاطره آمیز است. فولاد ضد زنگ 304 می تواند برای پردازش گرم مانند مهر زنی و خم شدن بدون سخت شدن عملیات حرارتی استفاده شود.
در مرحله بعد، در مورد فولاد ضد زنگ 304L صحبت کنید که عملکرد جوش خوبی دارد، می تواند مقاومت خوردگی بین دانه ای عالی را پس از جوشکاری یا کاهش تنش حفظ کند و مقاومت شوک حرارتی بالاتری نسبت به فولاد ضد زنگ 304 دارد و کل دستگاه را پایدارتر و قابل اطمینان تر می کند.
این دو ماده فولادی ضد زنگ معمولا در لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ استفاده می شود.

به نظر می رسد که این دلایل محبوبیت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است
انتقال حرارت لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل را می توان با این روش ها انجام داد!

دو نوع ماده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد

توسط: mxgy,

زمان: 2023,8,3

رایج ترین مواد مورد استفاده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ کدامند؟
دو ماده متداول برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد: فولاد ضد زنگ 304 و فولاد ضد زنگ 304 لیتر. مطلب زیر مقدمه ای برای همه است.
ابتدا در مورد فولاد ضد زنگ 304 صحبت کنید که به طور گسترده در لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ استفاده می شود. وظیفه اصلی لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل انتقال گرمای تولید شده توسط گاز است. فولاد ضد زنگ 304 گرما را به خوبی هدایت می کند.
از آنجایی که پردازش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل دشوار است و ساختار داخلی آن و الزامات فرآیند جوشکاری بسیار بالا است، اگر در طول ساخت توجه نکنید، ممکن است کیفیت کل دستگاه تحت تاثیر قرار گیرد، بنابراین فرآیند تولید مخاطره آمیز است. فولاد ضد زنگ 304 می تواند برای پردازش گرم مانند مهر زنی و خم شدن بدون سخت شدن عملیات حرارتی استفاده شود.
در مرحله بعد، در مورد فولاد ضد زنگ 304L صحبت کنید که عملکرد جوش خوبی دارد، می تواند مقاومت خوردگی بین دانه ای عالی را پس از جوشکاری یا کاهش تنش حفظ کند و مقاومت شوک حرارتی بالاتری نسبت به فولاد ضد زنگ 304 دارد و کل دستگاه را پایدارتر و قابل اطمینان تر می کند.
این دو ماده فولادی ضد زنگ معمولا در لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ استفاده می شود.

به نظر می رسد که این دلایل محبوبیت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است
انتقال حرارت لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل را می توان با این روش ها انجام داد!