آیا این الزامات استفاده ویژه از لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را درک می کنید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,1,10

لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل یک جزء تحت فشار است.علاوه بر عملکرد ذاتی آن، نیاز به برخی الزامات خاص نیز دارد. آیا می دانید آنها چیست؟
1. مواد دارای چقرمگی پلاستیک خوب است.
2. دقت ابعادی بالا، به طور خاص در قطر خارجی، ضخامت دیوار، و طول منعکس شده است.
3. عملکرد جوش خوب
4. مقدار سختی کم است، به طور کلی کمتر از مقدار سختی ورق لوله است.
5. فشار تست بالا است.
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل که شرایط فوق را برآورده می کنند نتایج بهتری خواهند داشت و پس از استفاده عمر طولانی تری خواهند داشت.

معلوم شد که فرمولی برای محاسبه وزن لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد!
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل چگونه می توانند گرما را انتقال دهند؟

آیا این الزامات استفاده ویژه از لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را درک می کنید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,1,10

لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل یک جزء تحت فشار است.علاوه بر عملکرد ذاتی آن، نیاز به برخی الزامات خاص نیز دارد. آیا می دانید آنها چیست؟
1. مواد دارای چقرمگی پلاستیک خوب است.
2. دقت ابعادی بالا، به طور خاص در قطر خارجی، ضخامت دیوار، و طول منعکس شده است.
3. عملکرد جوش خوب
4. مقدار سختی کم است، به طور کلی کمتر از مقدار سختی ورق لوله است.
5. فشار تست بالا است.
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل که شرایط فوق را برآورده می کنند نتایج بهتری خواهند داشت و پس از استفاده عمر طولانی تری خواهند داشت.

معلوم شد که فرمولی برای محاسبه وزن لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد!
لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل چگونه می توانند گرما را انتقال دهند؟