آیا قبلاً اندازه های رایج لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,3,8

شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت از Walsin Lihua و Yongxing Special Steel به عنوان پایه استفاده می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود و لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را برای کاربران جهانی فراهم می کند.
به عنوان یکی از اجزای مبدل حرارتی، لوله های مبدل حرارتی فولاد ضد زنگ دارای اندازه های رایج زیر هستند:
لوله های فولادی بدون درز Φ19mmx2mm، Φ25mmx2.5mm و Φ38mmx2.5mm و لوله های فولادی ضد زنگ Φ25mmx2mm و Φ38mmx2.5mm
در میان آنها، طول های استاندارد 1.5، 2.0، 3.0، 4.5، 6.0، 9.0 متر و غیره هستند.

مقدمه ای بر چشم انداز توسعه فعلی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در صنعت
آیا کسی می داند که چه صنایعی در کاربرد لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نقش دارند؟

آیا قبلاً اندازه های رایج لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,3,8

شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت از Walsin Lihua و Yongxing Special Steel به عنوان پایه استفاده می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود و لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را برای کاربران جهانی فراهم می کند.
به عنوان یکی از اجزای مبدل حرارتی، لوله های مبدل حرارتی فولاد ضد زنگ دارای اندازه های رایج زیر هستند:
لوله های فولادی بدون درز Φ19mmx2mm، Φ25mmx2.5mm و Φ38mmx2.5mm و لوله های فولادی ضد زنگ Φ25mmx2mm و Φ38mmx2.5mm
در میان آنها، طول های استاندارد 1.5، 2.0، 3.0، 4.5، 6.0، 9.0 متر و غیره هستند.

مقدمه ای بر چشم انداز توسعه فعلی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در صنعت
آیا کسی می داند که چه صنایعی در کاربرد لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نقش دارند؟