چرا لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می ترکد؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,4,13

چه عواملی باعث ترکیدگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در حین استفاده می شود؟ مقدمه ای در زیر آورده شده است.
شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت از Walsin Lihua و Yongxing Special Steel به عنوان پایه استفاده می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود و لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را برای کاربران جهانی فراهم می کند.
عواملی که باعث ترکیدن لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شوند:
1. فشار عملیاتی بیش از فشار قابل تحمل است.
2. لرزش خیلی زیاد است.
3. مواد الزامات طراحی را برآورده نمی کند.
در شرایط فوق، لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل ممکن است در حین استفاده ترکیده شوند.

برای مزایای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ، لطفاً به معرفی Mingxin مراجعه کنید!
سناریوهای کاربردی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

چرا لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می ترکد؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,4,13

چه عواملی باعث ترکیدگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در حین استفاده می شود؟ مقدمه ای در زیر آورده شده است.
شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت از Walsin Lihua و Yongxing Special Steel به عنوان پایه استفاده می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود و لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را برای کاربران جهانی فراهم می کند.
عواملی که باعث ترکیدن لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شوند:
1. فشار عملیاتی بیش از فشار قابل تحمل است.
2. لرزش خیلی زیاد است.
3. مواد الزامات طراحی را برآورده نمی کند.
در شرایط فوق، لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل ممکن است در حین استفاده ترکیده شوند.

برای مزایای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ، لطفاً به معرفی Mingxin مراجعه کنید!
سناریوهای کاربردی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟