ترشی چه تاثیری بر لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ دارد؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,6,13

ترشی یک فرآیند در پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است، بنابراین چه نقشی دارد؟
1. رسوب اکسید و سرباره جوش را حذف کنید
با توجه به تولید و پردازش، مقیاس اکسید و سرباره جوش بر روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید می شود که بر کیفیت و مقاومت در برابر خوردگی تاثیر می گذارد در این زمان، ترشی را می توان به طور موثر حذف کرد تا سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را ایجاد کند صاف تر
2. بهبود مقاومت در برابر خوردگی
پس از ترشی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ، فیلم اکسید کروم روی سطح را می توان برای بهبود مقاومت در برابر خوردگی تقویت و تعمیر کرد.
3. بهبود کیفیت ظاهر
لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ پس از ترشی دارای درخشندگی سطحی یکنواخت و رنگ ثابت هستند که آنها را برای استفاده در صنعت دکوراسیون مناسب می کند.

آیا 5 مزیت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟
نگاه کن لوله های تبادل حرارتی از چیزی فراتر از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند!

ترشی چه تاثیری بر لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ دارد؟

توسط: mxgy,

زمان: 2024,6,13

ترشی یک فرآیند در پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است، بنابراین چه نقشی دارد؟
1. رسوب اکسید و سرباره جوش را حذف کنید
با توجه به تولید و پردازش، مقیاس اکسید و سرباره جوش بر روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید می شود که بر کیفیت و مقاومت در برابر خوردگی تاثیر می گذارد در این زمان، ترشی را می توان به طور موثر حذف کرد تا سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را ایجاد کند صاف تر
2. بهبود مقاومت در برابر خوردگی
پس از ترشی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ، فیلم اکسید کروم روی سطح را می توان برای بهبود مقاومت در برابر خوردگی تقویت و تعمیر کرد.
3. بهبود کیفیت ظاهر
لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ پس از ترشی دارای درخشندگی سطحی یکنواخت و رنگ ثابت هستند که آنها را برای استفاده در صنعت دکوراسیون مناسب می کند.

آیا 5 مزیت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می دانید؟
نگاه کن لوله های تبادل حرارتی از چیزی فراتر از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند!