آیا دو ماده متداول برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می شناسید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,5,18

لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل یکی از عناصری است که در مبدل حرارتی برای تبادل حرارت بین دو محیط استفاده می شود و در سیلندر قرار می گیرد.
دو ماده متداول برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد، آیا آنها را می شناسید؟ این دو ماده فولادی ضد زنگ به ترتیب فولاد ضد زنگ 304 و 304 لیتری هستند، بنابراین اجازه دهید در مورد عملکرد این دو ماده با جزئیات صحبت کنیم.
فولاد ضد زنگ 304 دارای رسانایی حرارتی عالی است و اغلب در لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل استفاده می شود، زیرا وظیفه اصلی لوله تبادل حرارتی هدایت گرمای تولید شده توسط گاز است، بنابراین هرچه هدایت حرارتی بهتری داشته باشد، تبادل حرارتی بهتری دارد. اثر خواهد بود. با این حال، پردازش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل دشوار است و ساختار داخلی و الزامات فرآیند جوشکاری نیز بسیار بالا است. اگر در طول فرآیند پردازش و ساخت مراقب نباشید، ممکن است بر ساخت کل دستگاه تأثیر بگذارد، بنابراین فرآیند تولید خطرناک است
فولاد ضد زنگ 304 می تواند برای مهر زنی و خم شدن استفاده شود و سخت شدن عملیات حرارتی به نظر نمی رسد.
فولاد ضد زنگ 304L قابلیت جوشکاری خوبی دارد و می تواند مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای عالی را پس از جوشکاری یا کاهش تنش حفظ کند.
موارد فوق معرفی دو ماده متداول مورد استفاده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است.

آیا این عوامل را می دانید که باعث زنگ زدگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود؟
فن آوری های اصلی ساخت لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ چیست؟

آیا دو ماده متداول برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را می شناسید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,5,18

لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل یکی از عناصری است که در مبدل حرارتی برای تبادل حرارت بین دو محیط استفاده می شود و در سیلندر قرار می گیرد.
دو ماده متداول برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ وجود دارد، آیا آنها را می شناسید؟ این دو ماده فولادی ضد زنگ به ترتیب فولاد ضد زنگ 304 و 304 لیتری هستند، بنابراین اجازه دهید در مورد عملکرد این دو ماده با جزئیات صحبت کنیم.
فولاد ضد زنگ 304 دارای رسانایی حرارتی عالی است و اغلب در لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل استفاده می شود، زیرا وظیفه اصلی لوله تبادل حرارتی هدایت گرمای تولید شده توسط گاز است، بنابراین هرچه هدایت حرارتی بهتری داشته باشد، تبادل حرارتی بهتری دارد. اثر خواهد بود. با این حال، پردازش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل دشوار است و ساختار داخلی و الزامات فرآیند جوشکاری نیز بسیار بالا است. اگر در طول فرآیند پردازش و ساخت مراقب نباشید، ممکن است بر ساخت کل دستگاه تأثیر بگذارد، بنابراین فرآیند تولید خطرناک است
فولاد ضد زنگ 304 می تواند برای مهر زنی و خم شدن استفاده شود و سخت شدن عملیات حرارتی به نظر نمی رسد.
فولاد ضد زنگ 304L قابلیت جوشکاری خوبی دارد و می تواند مقاومت در برابر خوردگی بین دانه ای عالی را پس از جوشکاری یا کاهش تنش حفظ کند.
موارد فوق معرفی دو ماده متداول مورد استفاده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است.

آیا این عوامل را می دانید که باعث زنگ زدگی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود؟
فن آوری های اصلی ساخت لوله های سیم پیچ فولادی ضد زنگ چیست؟