نظر شما در مورد تفاوت رنگ روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,6,3

روی سطح لوله تبادل حرارتی استنلس استیل تفاوت رنگی وجود دارد به این معنی که لکه های سفید رنگ روی سطح لوله تبادل حرارتی استنلس استیل متفاوت است.از مشاهده بصری برخی از آنها روشنایی بالایی دارند و برخی دیگر مات هستند. رنگ
میدونی چرا؟
در واقع این پدیده به عوامل زیادی مرتبط است و فولاد ضد زنگ Mingxin در زیر آن را به شما معرفی می کند.
شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا، برای ارائه لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله برای کاربران جهانی.
1. مربوط به مواد خام
1. کیفیت مواد اولیه
مواد خام خوب می توانند محصولات با کیفیت تولید کنند. محتوای عناصر نوارهای فولادی خوب نسبتاً پایدار است و رنگ سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده بالا است؛ کیفیت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده توسط مواد خام ضعیف است. کمی بدتر، و محتوای عنصر نوار فولادی ناپایدار است، بنابراین رنگ سطح لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نسبتا کسل کننده خواهد بود.
2. مواد اولیه
اول از همه، مواد متداول مورد استفاده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ 304 و 304 لیتر هستند. از نظر انتخاب متریال، اگر سختی ماده انتخابی خیلی کم باشد، در حین پرداخت پولیش آسان نخواهد بود و به راحتی می توان پدیده پوست پرتقال را در هنگام کشیدن عمیق روی سطح ظاهر کرد که بر رنگ سطح اثر می گذارد. لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل است؛ اما سختی نسبتاً زیاد است، جنس استنلس استیل در هنگام پرداخت اثر بهتری خواهد داشت و براقیت سطح لوله نیز بهتر خواهد بود. علاوه بر این باید توجه داشت که اثر پولیش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل با ضخامت 0.52-1.1 میلی متر بهتر خواهد بود.بیش از حد نازک یا خیلی ضخیم منجر به کنترل ضعیف نیرو می شود.اگر ضخامت دیواره بیش از حد ضخیم باشد. و استحکام کافی نیست، استحکام جلا در جای خود نخواهد بود.
3. نقص در مواد اولیه
روی سطح مواد اولیه ایراداتی مانند خط و خش، حفره، خراش، سوراخ شن و غیره وجود دارد که این عیوب مستقیماً بر تولید لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل تأثیر می گذارد که منجر به ایجاد نقص در تولید حرارت فولاد ضد زنگ می شود. لوله های تعویض، و سطح نیز تیره است.
دوم، مربوط به فرآیند تولید است
در فرآیند تولید لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل، فرآیند پولیش بیشترین تاثیر را بر رنگ سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ دارد. هنگام پولیش در صورتی که تحت تاثیر عوامل خارجی (دما، رطوبت و …) باشد در فرآیند پولیش لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل مشکل ایجاد می شود و در صورت مشکل پولیش مستقیماً باعث تفاوت رنگ در لوله می شود. سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ.
توضیحات بالا توضیح Mingxin برای تفاوت رنگ سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است.

آیا می توانید این اقدامات احتیاطی نصب برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ را درک کنید؟
چگونه اصل کار لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را درک کنیم؟

نظر شما در مورد تفاوت رنگ روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,6,3

روی سطح لوله تبادل حرارتی استنلس استیل تفاوت رنگی وجود دارد به این معنی که لکه های سفید رنگ روی سطح لوله تبادل حرارتی استنلس استیل متفاوت است.از مشاهده بصری برخی از آنها روشنایی بالایی دارند و برخی دیگر مات هستند. رنگ
میدونی چرا؟
در واقع این پدیده به عوامل زیادی مرتبط است و فولاد ضد زنگ Mingxin در زیر آن را به شما معرفی می کند.
شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا، برای ارائه لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله برای کاربران جهانی.
1. مربوط به مواد خام
1. کیفیت مواد اولیه
مواد خام خوب می توانند محصولات با کیفیت تولید کنند. محتوای عناصر نوارهای فولادی خوب نسبتاً پایدار است و رنگ سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده بالا است؛ کیفیت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده توسط مواد خام ضعیف است. کمی بدتر، و محتوای عنصر نوار فولادی ناپایدار است، بنابراین رنگ سطح لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نسبتا کسل کننده خواهد بود.
2. مواد اولیه
اول از همه، مواد متداول مورد استفاده برای لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ 304 و 304 لیتر هستند. از نظر انتخاب متریال، اگر سختی ماده انتخابی خیلی کم باشد، در حین پرداخت پولیش آسان نخواهد بود و به راحتی می توان پدیده پوست پرتقال را در هنگام کشیدن عمیق روی سطح ظاهر کرد که بر رنگ سطح اثر می گذارد. لوله تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل است؛ اما سختی نسبتاً زیاد است، جنس استنلس استیل در هنگام پرداخت اثر بهتری خواهد داشت و براقیت سطح لوله نیز بهتر خواهد بود. علاوه بر این باید توجه داشت که اثر پولیش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل با ضخامت 0.52-1.1 میلی متر بهتر خواهد بود.بیش از حد نازک یا خیلی ضخیم منجر به کنترل ضعیف نیرو می شود.اگر ضخامت دیواره بیش از حد ضخیم باشد. و استحکام کافی نیست، استحکام جلا در جای خود نخواهد بود.
3. نقص در مواد اولیه
روی سطح مواد اولیه ایراداتی مانند خط و خش، حفره، خراش، سوراخ شن و غیره وجود دارد که این عیوب مستقیماً بر تولید لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل تأثیر می گذارد که منجر به ایجاد نقص در تولید حرارت فولاد ضد زنگ می شود. لوله های تعویض، و سطح نیز تیره است.
دوم، مربوط به فرآیند تولید است
در فرآیند تولید لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل، فرآیند پولیش بیشترین تاثیر را بر رنگ سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ دارد. هنگام پولیش در صورتی که تحت تاثیر عوامل خارجی (دما، رطوبت و …) باشد در فرآیند پولیش لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل مشکل ایجاد می شود و در صورت مشکل پولیش مستقیماً باعث تفاوت رنگ در لوله می شود. سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ.
توضیحات بالا توضیح Mingxin برای تفاوت رنگ سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ است.

آیا می توانید این اقدامات احتیاطی نصب برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ را درک کنید؟
چگونه اصل کار لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ را درک کنیم؟