آیا می توانید این اقدامات احتیاطی نصب برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ را درک کنید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,6,2

اقدامات احتیاطی برای نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ چیست؟
لوله ابزار فولادی ضد زنگ دارای ویژگی های مقاومت بخار در دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی ضربه و مقاومت در برابر خوردگی آمونیاک، ضد رسوب، مقیاس پذیری آسان، عمر طولانی، زمان نگهداری کوتاه و غیره است.
عناصر نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ به شرح زیر است:
1. زیرا محیط لوله فشار پیچیده تر است. فشار و دما به تفاوت بین مواد لوله و مواد کاری مربوط می شود، بنابراین هنگام انتخاب متریال باید به مواد توجه کنید.
2. برای اطمینان از استفاده صحیح به قطعات پردازشی مانند رزوه های اتصال، فلنج ها، شیرها، سه راهی ها، زانوها و سایر اتصالات لوله توجه کنید.
3. هنگام جوشکاری مواد خاص، نباید در فلز پایه، قطعات فرآوری شده و مواد جوشکاری خطایی وجود داشته باشد.
4. علاوه بر جوش آرگون مورد استفاده در پایین در طول فرآیند جوشکاری، سطح جوش الکتریکی نیز باید مورد نیاز باشد. مراقب باشید هنگام جوشکاری میله جوش را اشتباه نگیرید.
5. در فرآیند نصب واقعی، دستیابی به اثر مورد انتظار – زهکشی در نقاط پایین و اگزوز در نقاط بالا – به طور کلی غیرممکن است.
6. در نصب لوله های فرستنده و سوئیچ فشار باید دقت شود.
7. با توجه به الزامات بالا برای دقت و حساسیت اندازه گیری، باید به الزامات زاویه شیب برای تخمگذار ابزار توجه شود.

چرا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ به طور کلی بهتر از لوله های مسی هستند؟ بیا و به تحلیل مینگسین گوش کن!
نظر شما در مورد تفاوت رنگ روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

آیا می توانید این اقدامات احتیاطی نصب برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ را درک کنید؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,6,2

اقدامات احتیاطی برای نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ چیست؟
لوله ابزار فولادی ضد زنگ دارای ویژگی های مقاومت بخار در دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی ضربه و مقاومت در برابر خوردگی آمونیاک، ضد رسوب، مقیاس پذیری آسان، عمر طولانی، زمان نگهداری کوتاه و غیره است.
عناصر نصب لوله های ابزار فولادی ضد زنگ به شرح زیر است:
1. زیرا محیط لوله فشار پیچیده تر است. فشار و دما به تفاوت بین مواد لوله و مواد کاری مربوط می شود، بنابراین هنگام انتخاب متریال باید به مواد توجه کنید.
2. برای اطمینان از استفاده صحیح به قطعات پردازشی مانند رزوه های اتصال، فلنج ها، شیرها، سه راهی ها، زانوها و سایر اتصالات لوله توجه کنید.
3. هنگام جوشکاری مواد خاص، نباید در فلز پایه، قطعات فرآوری شده و مواد جوشکاری خطایی وجود داشته باشد.
4. علاوه بر جوش آرگون مورد استفاده در پایین در طول فرآیند جوشکاری، سطح جوش الکتریکی نیز باید مورد نیاز باشد. مراقب باشید هنگام جوشکاری میله جوش را اشتباه نگیرید.
5. در فرآیند نصب واقعی، دستیابی به اثر مورد انتظار – زهکشی در نقاط پایین و اگزوز در نقاط بالا – به طور کلی غیرممکن است.
6. در نصب لوله های فرستنده و سوئیچ فشار باید دقت شود.
7. با توجه به الزامات بالا برای دقت و حساسیت اندازه گیری، باید به الزامات زاویه شیب برای تخمگذار ابزار توجه شود.

چرا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ به طور کلی بهتر از لوله های مسی هستند؟ بیا و به تحلیل مینگسین گوش کن!
نظر شما در مورد تفاوت رنگ روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟