معرفی اقدامات ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,13

اقدامات ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ چیست؟ پنج اقدام ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ وجود دارد که توسط فولاد ضد زنگ Mingxin به اشتراک گذاشته شده است!
1. مواد مقاوم در برابر خوردگی برای قطعات شیر ​​لوله ابزار فولادی ضد زنگ استفاده می شود
2. درمان سطح فلز
3. عملیات پاشش حرارتی مواد
4. اسپری رنگ (این یکی از اقدامات ضد خوردگی با طیف وسیعی از کاربردها است)
5. خوردگی محیطی را کنترل کنید

در کجا می توان از لوله های ابزار فولادی ضد زنگ استفاده کرد؟ بیا و به معرفی CNMAX گوش کن!
آیا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ واقعا به بسته بندی نیاز دارند؟ !

معرفی اقدامات ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,13

اقدامات ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ چیست؟ پنج اقدام ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ وجود دارد که توسط فولاد ضد زنگ Mingxin به اشتراک گذاشته شده است!
1. مواد مقاوم در برابر خوردگی برای قطعات شیر ​​لوله ابزار فولادی ضد زنگ استفاده می شود
2. درمان سطح فلز
3. عملیات پاشش حرارتی مواد
4. اسپری رنگ (این یکی از اقدامات ضد خوردگی با طیف وسیعی از کاربردها است)
5. خوردگی محیطی را کنترل کنید

در کجا می توان از لوله های ابزار فولادی ضد زنگ استفاده کرد؟ بیا و به معرفی CNMAX گوش کن!
آیا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ واقعا به بسته بندی نیاز دارند؟ !