آیا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ واقعا به بسته بندی نیاز دارند؟ !

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,14

پس از اتمام تولید لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل، سازنده معمولاً آنها را قبل از فروش بسته بندی می کند و سپس برخی از کاربران با کنجکاوی تعجب می کنند که آیا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ واقعاً به بسته بندی نیاز دارند؟ آیا واقعا لازم است؟
در واقع پاسخ مثبت است.
بسته بندی لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل برای محافظت از سطح آن در برابر خط و خش است، زیرا لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل معمولاً پس از تولید نیاز به جابجایی و حمل و نقل دارند. نه تنها بر ظاهر تأثیر می گذارد، بلکه ممکن است منجر به کاهش عملکرد نیز شود.
بنابراین بسته بندی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ ضروری است.

معرفی اقدامات ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ
حدس بزنید لوله های ابزار دقیق فولاد ضد زنگ چه ویژگی هایی دارند؟

آیا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ واقعا به بسته بندی نیاز دارند؟ !

توسط: mxgy,

زمان: 2023,7,14

پس از اتمام تولید لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل، سازنده معمولاً آنها را قبل از فروش بسته بندی می کند و سپس برخی از کاربران با کنجکاوی تعجب می کنند که آیا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ واقعاً به بسته بندی نیاز دارند؟ آیا واقعا لازم است؟
در واقع پاسخ مثبت است.
بسته بندی لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل برای محافظت از سطح آن در برابر خط و خش است، زیرا لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل معمولاً پس از تولید نیاز به جابجایی و حمل و نقل دارند. نه تنها بر ظاهر تأثیر می گذارد، بلکه ممکن است منجر به کاهش عملکرد نیز شود.
بنابراین بسته بندی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ ضروری است.

معرفی اقدامات ضد خوردگی برای لوله های ابزار فولادی ضد زنگ
حدس بزنید لوله های ابزار دقیق فولاد ضد زنگ چه ویژگی هایی دارند؟