معایب رایج در پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,9,4

شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا، برای ارائه لوله های فولادی ضد زنگ مطمئن و ایمن و اتصالات لوله برای کاربران جهانی.
معایب رایج لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در فرآیند پردازش چیست؟ به طور کلی، عیوب متالورژیکی و عیوب پردازش مکانیکی بیشتر در نورد گرم دیده می شود.
1. [نقایص متالورژیکی] از جمله پوست ضخیم، اسکار، آخال، نوارهای تیتانیوم
2. [عیوب ماشینکاری] شامل خراش، چین خوردگی، ترک لبه، ترک، علامت غلتش، فرورفتگی آهن است.
اکثر عیوب پردازشی لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل ناشی از عملکرد نامناسب کارکنان یا خرابی تجهیزات و غیره است که این عیوب بر کیفیت تولید لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل تاثیر می گذارد.

چرا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تحت پردازش سرد قرار می گیرند بیایید ببینیم چرا؟ ?
چه چیزی باعث روشنایی سطح پایین لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود؟

معایب رایج در پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,9,4

شرکت فولاد ضد زنگ ژجیانگ مینگسین یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت حالت مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. مواد پیشرو برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا، برای ارائه لوله های فولادی ضد زنگ مطمئن و ایمن و اتصالات لوله برای کاربران جهانی.
معایب رایج لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ در فرآیند پردازش چیست؟ به طور کلی، عیوب متالورژیکی و عیوب پردازش مکانیکی بیشتر در نورد گرم دیده می شود.
1. [نقایص متالورژیکی] از جمله پوست ضخیم، اسکار، آخال، نوارهای تیتانیوم
2. [عیوب ماشینکاری] شامل خراش، چین خوردگی، ترک لبه، ترک، علامت غلتش، فرورفتگی آهن است.
اکثر عیوب پردازشی لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل ناشی از عملکرد نامناسب کارکنان یا خرابی تجهیزات و غیره است که این عیوب بر کیفیت تولید لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل تاثیر می گذارد.

چرا لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تحت پردازش سرد قرار می گیرند بیایید ببینیم چرا؟ ?
چه چیزی باعث روشنایی سطح پایین لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود؟