چه چیزی باعث روشنایی سطح پایین لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,9,8

آیا تا به حال در هنگام استفاده از لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل با روشنایی کم روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ مواجه شده اید؟پس چگونه این امر ایجاد می شود؟ Mingxin در زیر پاسخ خواهد داد!
شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت از Walsin Lihua و Yongxing Special Steel به عنوان پایه استفاده می کند. مواد اولیه برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود که لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را به کاربران جهانی ارائه می دهد.
1. ناشی از مواد خام
① کیفیت مواد خام لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل به تولید لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل مربوط می شود.مواد اولیه خوب می توانند محصولات خوبی تولید کنند.به این دلیل است که محتوای عناصر نوارهای فولادی مواد خوب پایدار است و روشنایی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده زیاد است؛ نوار لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده از مواد اولیه پایین دارای محتوای عنصر ناپایدار است، بنابراین روشنایی سطح پایین است.
②مشکل سختی مواد مواد اولیه لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ. اگر سختی مواد مورد استفاده برای مواد اولیه لوله فولادی خیلی کم باشد، صیقل دادن لوله تبادل حرارتی را مشکل می کند و در عین حال به راحتی می توان در طول عمق، پدیده پوست پرتقال را روی سطح داشت. طراحی و در نتیجه روشنایی کم بر روی سطح لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ.اما اگر سختی مواد زیاد باشد اثر پولیش بهتر خواهد بود.براقیت سطح لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نیز خوب است.
اثر پولیش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل با ضخامت بین 0.52-1.1 میلی متر بهتر خواهد بود، زیرا اگر ضخامت بیش از حد نازک یا خیلی ضخیم باشد، کنترل پرداخت مشکل خواهد بود.
③نقایص سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ (حفره، خراش، خراش، تاول و غیره) بر روند تولید لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تأثیر می گذارد و در نتیجه روشنایی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده را کم می کند.
2. تاثیر فرآیند پرداخت
فرآیند پرداخت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تأثیر مستقیمی بر روشنایی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ خواهد داشت.
هنگام پولیش لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل به دلیل تأثیر عوامل خارجی مانند دما و رطوبت، عملیات پولیش لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل با مشکل مواجه می شود و در این صورت سطح خارجی لوله های تبادل حرارتی فولادی ضد زنگ تولید شده دارای پایینی خواهد بود. روشنایی و رنگ تیره

معایب رایج در پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟
در چه شرایطی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ سریعتر زنگ می زنند؟

چه چیزی باعث روشنایی سطح پایین لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ می شود؟

توسط: mxgy,

زمان: 2023,9,8

آیا تا به حال در هنگام استفاده از لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل با روشنایی کم روی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ مواجه شده اید؟پس چگونه این امر ایجاد می شود؟ Mingxin در زیر پاسخ خواهد داد!
شرکت فولاد ضد زنگ Zhejiang Mingxin یک شرکت تولیدی سیستم خط لوله فولادی ضد زنگ مدرن است که تحقیقات علمی، تولید و فروش را ادغام می کند. این شرکت یک مدل مدیریت تولید پیشرفته، کارآمد و بالغ را اتخاذ می کند. این شرکت از Walsin Lihua و Yongxing Special Steel به عنوان پایه استفاده می کند. مواد اولیه برای تولید فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا استفاده می شود که لوله های فولادی ضد زنگ قابل اعتماد و ایمن و اتصالات لوله را به کاربران جهانی ارائه می دهد.
1. ناشی از مواد خام
① کیفیت مواد خام لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل به تولید لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل مربوط می شود.مواد اولیه خوب می توانند محصولات خوبی تولید کنند.به این دلیل است که محتوای عناصر نوارهای فولادی مواد خوب پایدار است و روشنایی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده زیاد است؛ نوار لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده از مواد اولیه پایین دارای محتوای عنصر ناپایدار است، بنابراین روشنایی سطح پایین است.
②مشکل سختی مواد مواد اولیه لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ. اگر سختی مواد مورد استفاده برای مواد اولیه لوله فولادی خیلی کم باشد، صیقل دادن لوله تبادل حرارتی را مشکل می کند و در عین حال به راحتی می توان در طول عمق، پدیده پوست پرتقال را روی سطح داشت. طراحی و در نتیجه روشنایی کم بر روی سطح لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ.اما اگر سختی مواد زیاد باشد اثر پولیش بهتر خواهد بود.براقیت سطح لوله تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ نیز خوب است.
اثر پولیش لوله های تبادل حرارتی از جنس استنلس استیل با ضخامت بین 0.52-1.1 میلی متر بهتر خواهد بود، زیرا اگر ضخامت بیش از حد نازک یا خیلی ضخیم باشد، کنترل پرداخت مشکل خواهد بود.
③نقایص سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ (حفره، خراش، خراش، تاول و غیره) بر روند تولید لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تأثیر می گذارد و در نتیجه روشنایی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تولید شده را کم می کند.
2. تاثیر فرآیند پرداخت
فرآیند پرداخت لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ تأثیر مستقیمی بر روشنایی سطح لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ خواهد داشت.
هنگام پولیش لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل به دلیل تأثیر عوامل خارجی مانند دما و رطوبت، عملیات پولیش لوله های تبادل حرارتی استنلس استیل با مشکل مواجه می شود و در این صورت سطح خارجی لوله های تبادل حرارتی فولادی ضد زنگ تولید شده دارای پایینی خواهد بود. روشنایی و رنگ تیره

معایب رایج در پردازش لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ چیست؟
در چه شرایطی لوله های تبادل حرارتی فولاد ضد زنگ سریعتر زنگ می زنند؟